Szczegóły

Tytuł artykułu

Christof Roos (2013), The EU and Immigration Policies. Cracks in the Walls of Fortress Europe?

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2015

Wolumin

Vol. 4

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2015; Vol. 4; No 1
×