Details

Title

Effect of Ultrasound Field on Dewatering of Sewage Sludge

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Issue

No 2

Authors

Keywords

Ultrasound field ; dewatering ; sewage sludge ; methane fermentation

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0015-7 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 2

References

Barański M. (2010), Wpływ termicznej hydrolizy na zmiany struktury osadów nadmiernych poddanych stabilizacji beztlenowej, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13, 2, 85. ; Bień J. (2007), Osady ściekowe - teoria i praktyka. ; Bień J., L. Wolny, I. Zawieja, M. Barański, M. Worwąg: <i>Wpływ termicznej dezintegracji osadów nadmiernych na generowanie lotnych kwasów tłuszczowych, Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych</i>, Monografia pod red. Z. Sadeckiej, Zielona Góra, 63-69 (2010). ; Feng X. (2009), Dewaterability of Waste Activated Sludge with Ultrasound Conditioning, Bioresource Technology, 100, 1074, doi.org/10.1016/j.biortech.2008.07.055 ; Huan L. (2009), Effects of Ultrasonic Disintegration on Sludge Microbial Activity and Dewaterability, Journal of Hazardous Materials, 161, 1421, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.04.113 ; Machnicka A. (2009), The Use of Disintegrated Foam to Accelerate Anaerobic Digestion o Activated Sludge, Archives of Environmental Protection, 35, 3, 11. ; Małkowski M. (2010), Wpływ termicznego kondycjonowania na efektywność odwadniania osadów ściekowych poddanych stabilizacji beztlenowej, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13, 2, 103. ; Onyeche T. (2002), Ultrasonic cell disruption of stabilised sludge with subsequent anaerobic digestion, Ultrasonics, 40, 31, doi.org/10.1016/S0041-624X(02)00087-2 ; Wolski P. (2010), Kondycjonowanie osadów nadmiernych poddanych stabilizacji a ich odwadnialność, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 13, 1, 67. ; Yin X. (2006), Ultrasonic treatment on activated sewage sludge from petro-plant for reduction, Ultrasonics, 44, 397, doi.org/10.1016/j.ultras.2006.05.187 ; Zawieja I. (2011), Wpływ mocy procesora ultradźwiękowego na biodegradowalność osadów ściekowych, Rocznik Ochrony Środowiska, 13, 2, 1719. ; Zawieja I. (2008), Influence of excessive sludge conditioning on the efficiency of anaerobic stabilization process and biogas generation, Desalination, 222, 34. ; Zawieja I. (2010), Influence on the modification of food industry excess sludge structure on the effectiveness increase of the anaerobic stabilization process, Polish Journal of Environmental Studies, Series of monographs, 2, 261. ; Zielewicz E. (2010), Indicators of ultrasonic disintegration of sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies, Series of monographs, 2, 268. ; Zielewicz E. (2007), Dezintegracja ultradźwiękowa osadu nadmiernego w pozyskaniu LKT.

Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing


Archives of Environmental Protection is covered by the following services:


AGRICOLA (National Agricultural Library)

Arianta

Baidu

BazTech

BIOSIS Citation Index

CABI

CAS

DOAJ

EBSCO

Engineering Village

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports™

Journal TOCs

KESLI-NDSL

Naviga

ProQuest

SCOPUS

Reaxys

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Web of Science

×