Szczegóły

Tytuł artykułu

Heurystyczne modele procesów rozdrabniania jako podstawa symulacyjnej optymalizacji ich przebiegu

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

cenzurowane krzywe składu ziarnowego ; modele procesów rozdrabniania ; symulacyjne określenie optimum

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

127-137

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10269-012-0018-y ; ISSN 0860-0953
×