Szczegóły

Tytuł artykułu

Suitability Tests of Fly Ashes Vitrification from Sewage Sludge Incineration
Badania Przydatności Witryfikacji Popiołów Lotnych Ze Spalania Osadów Ściekowych

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 38

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

sewage sludge ; incineration ; ashes ; vitrification ; Sinters

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10265-012-0011-y ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×