Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of Seed Dressings on Microbiological Activity of Soil Under Winter Triticale Cultivation

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 38

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

microorganisms ; enzymatic activity ; seed dressings ; winter triticale

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10265-012-0021-9 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Referencje

Baćmaga M. (2007), Wpływ środków ochrony roślin na aktywność mikrobiologiczną gleby, J. Elementol, 12, 3, 225. ; Błaszak M. (2006), Pestycydy tradycyjne i w nowoczesnej formie użytkowej - porównanie oddziaływania na mikroorganizmy glebowe. Doświadczenie polowe, Acta Agr. Silv. Ser. Agr, XLIX, 93. ; Fenglerowa W. (1965), Simple Method for Couting Azotobacter in Soil Simples, Acta Microbiol. Polon, 14, 203. ; Furczak J. (1997), Ocena ubocznego oddziaływania fungicydu Tetrakonazolu na grzyby sapro-fityczne oraz aktywność biochemiczną gleby piaszczystej, Rocz. Glebozn., T, 48, 1/2, 49. ; Gliński J. (1983), Changes in enzymatic activity of soils in conditions of differentiated contet of oxygen and moisture, Rocz. Glebozn, XXXIV, 53. ; Hattori R. (1980), Sensitivity to salts and organic compounds of soil bacteria isolated on diluted media, J. Gen. Appl. Microbial, 26, 1, doi.org/10.2323/jgam.26.1 ; Jastrzębska E. (2005), The number of microorganisms in the soil fungicides contaminated, null, 67. ; Jastrzębska E. (2007), Dehydrogenases, urease and phosphatases activities of soil contaminated with fungicides, Plant Soil Environ, 53, 2, 51. ; Kaszubiak H. (2000), Effect of Oxafun T seed dressing on bacteria in rhizosphere and non-rhizosphere soil, Polish Jour. Env. Stud, 9, 5, 397. ; Koper J. (2003), After-effect of monoculture and traditional crop rotation on the activity of soil amylases and dehydrogenases against the background of soil physico-chemical properties, Zesz. Probl. Postęp. Nauk. Roln, 493, 637. ; Martin J. (1950), Use of acid, rose bengal and streptomycin in the plate method for estimating soil fungi, Soil Science, 215, doi.org/10.1097/00010694-195003000-00006 ; A Mocek (1997), Genesis, analysis and classifications of soils. ; A Niewiadomska (2002), Effect of carbendasim, imazetapir and thiram on nitrogenase activity, the number of microorganims in soil and yield of hybrid lucerne (medicago media l.), Polish J Env. Stud, 11, 6, 737. ; Niewiadomska A. (2004), Effect of carbendazim, imazetapir and thiram on nitrogenase activity, number of microorganisms in soil and yield of hybrid red clover (Trifolium Pretense L.), Pol. J. Environ. Stud, 13, 4, 403. ; Niewiadomska A. (2010), Effect of organic fertilization on development of proteolytic bacteria and activity of proteases in the soil for cultivation of maize (Zea Mays L.), Arch. Environ. Protect., vol, 36, 2, 36. ; Nowak J. (2003), The effect of three herbicides: solar 200 ec, lontrel 300 sl, mustang 306 se on the biological activity of soil on the bases of phosphatase activity, Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol, 492, 233. ; Pozo C. (1995), Effect of the fungicides Maneb and Mancozeb on soil enzyme activities, Toxicol. Environ. Chem., vol, 52, 1-4, 243, doi.org/10.1080/02772249509358265 ; Russel S. (1974), Drobnoustroje a życie gleby. ; F Sannino (2001), Pesticide influence on soil enzymatic activities, Chemosphere, 45, 4-5, 417, doi.org/10.1016/S0045-6535(01)00045-5 ; Taabatabei M. (1969), Use of P-Nitrophenyl Phosphate for Assays of Soil Phosphatase Activity, Soil Biol. Biochem, 1, 301, doi.org/10.1016/0038-0717(69)90012-1 ; Thalmann A. (1968), Zur methodik der bestimmung der dehydrogenase aktivität in boden mittels triphenyltetrazoliumchlorid (ttc), Landwirtsch. Forsh, 21, 249. ; Wyszkowska J. (2002), Effect of soil contamination with Treflan 480 ec on biochemical properties of soil, Pol. J. Environ. Stud, 11, 1, 71. ; Wyszkowska J. (2004), Biochemical and physicochemical properties of soil contaminated with herbicide Triflurotox 250 ec, Pol. J. Environ. Stud, 13, 2, 223. ; Wyszkowska J. (2004), Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej Chwastoxem trio 540 sl, Rocz. Glebozn, 50, 311.

Polityka Open Access


×