Szczegóły

Tytuł artykułu

Potential for increasing oil recovery from Polish oil-fields by applying EOR methods . = Analiza możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z polskich złóż w oparciu metody EOR

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Enhanced oil recovery ; CO2 injection ; recovery efficiency

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

47-58

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10269-012-0032-0 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 4; 47-58
×