Details

Title

Potential for increasing oil recovery from Polish oil-fields by applying EOR methods . = Analiza możliwości zwiększenia efektywności wydobycia ropy naftowej z polskich złóż w oparciu metody EOR

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 4

Authors

Keywords

Enhanced oil recovery ; CO2 injection ; recovery efficiency

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

47-58

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Type

Article

Identifier

DOI: 10.2478/v10269-012-0032-0

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 4; 47-58
×