Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficiency of the Methane Fermentation Process of Macroalgae Biomass Originating from Puck Bay / Wydajność Procesu Fermentacji Metanowej Biomasy Makroglonów Pochodzących Z Zatoki Puckiej

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 38

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Algal biomass ; anaerobic digestion ; eutrophication ; Puck Bay

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10265-012-0033-5 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 4

Indeksowanie w bazach

Abstracting & Indexing


Archives of Environmental Protection is covered by the following services:


AGRICOLA (National Agricultural Library)

Arianta

Baidu

BazTech

BIOSIS Citation Index

CABI

CAS

DOAJ

EBSCO

Engineering Village

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports™

Journal TOCs

KESLI-NDSL

Naviga

ProQuest

SCOPUS

Reaxys

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Web of Science

×