Szczegóły

Tytuł artykułu

Hazardous Compounds in Urban Pm in the Central Part of Upper Silesia (Poland) in Winter

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 39

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

PM1 ; PM2.5 ; heavy metals ; PAH ; benzo(a)pyrene ; carcinogenicity ; hazardous compounds ; toxicity equivalency factor (TEF) ; BEQ

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/aep-2013-0002 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×