Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected Problems of Abrasion Resistance of Aluminized Steel Tubes

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0094-9 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 4 December

Referencje

ASM Handbook: Surface Engineering, ASM International, Handbook Committee, Vol. 5, 346 (1994). ; ASTM A463/A463M - 06. ; EN 10346:2009. ; Kazanecki J. (2002), Współczesne linie technologiczne oraz producenci rur ze szwem ze stali wysokostopowych, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 69, 1, 16. ; Kazanecki J. (2001), Współczesne technologie produkcji rur ze szwem ze stali odpornych na korozję i żaroodpornych, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 67, 12, 461. ; Nowak S. (2004), Projektowanie i wdrażanie procesów wytwarzania rur z powłoką Al-Si, przeznaczonych na elementy układów wydechowych, Rudy i Metale Nieżelazne, R49, 10-11, 545. ; Nowak S. (2004), Badania powłoki Al-Si na rurach, przeznaczonych na układy wydechowe, Rudy i Metale Nieżelazne, R49, 10-11, 551. ; Żaba K. (2007), Badania stanu powłoki Al.-Si na stalowych taśmach i rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych, poddanej działaniu temperatury 150°C i czasu, Rudy i Metale Nieżelazne, R52, 7, 410. ; Żaba K. (2007), Pomiar temperatury w linii technologicznej zgrzewania stalowych rur z powłoką Al-Si, Rudy i Metale Nieżelazne, R52, 8, 473. ; Żaba K. (2008), Badania efektów działania wysokiej temperatury, czasu i atmosfery na użytkowe własności powłoki Al-Si na stalowych rurach przeznaczonych na elementy układów wydechowych, Rudy i Metale Nieżelazne, R53, 11, 694. ; Inoue Y. (2003), Nippon Steel Technical Report, 88, 62. ; Kobayashi S. (2002), Materials Science and Engineering A, 338, 1-2, 44, doi.org/10.1016/S0921-5093(02)00053-9 ; Chaur-Jeng W. (2006), Surface and Coatings Technology, 200, 22-23, 6601, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.11.031 ; Żaba K. (2006), Research on temperature time and atmospheric impact on Al-Si coat of low-carbon steel strips, null, 73. ; Deqing W. (2008), Applied Surface Science, 254, 10, 3026, doi.org/10.1016/j.apsusc.2007.10.059 ; Wróbel A. (2010), Modification of silicon crystals in the Al-Si coating by means of heat treatment, Archives of Metallurgy and Materials, 1, 205. ; Żaba K. (2010), Archives of Metallurgy and Materials, 1, 151. ; Żaba K. (2009), Archives of Civil and Mechanical Engineering, 9, 2, 145, doi.org/10.1016/S1644-9665(12)60065-X ; ISO 4287:1999/AC:2009.
×