Szczegóły

Tytuł artykułu

Protective Properties of PEDOT/ABA Coatings Deposited from Micellar Solution on Stainless Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0096-7 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 4 December

Referencje

Inzelt G. (2008), Conducting Polymers. ; Inzelt G. (2000), Electrochim. Acta, 45, 2430. ; Stenger-Smith J. (1998), Prog. Polym. Sci, 23, 57, doi.org/10.1016/S0079-6700(97)00024-5 ; Ferreira C. (1996), Electrochim. Acta, 41, 1801, doi.org/10.1016/0013-4686(95)00498-X ; Zarras P. (2003), Rad. Phys. & Chem, 68, 387, doi.org/10.1016/S0969-806X(03)00189-0 ; Shchukin D. (2006), J. Am. Chem. Soc, 128, 4560, doi.org/10.1021/ja061028z ; Zhoi Q. (2007), J. Phys. Chem, C 111, 11216. ; Liu Y. (2002), Sens. Actuators, B 87, 304. ; Cosnier S. (2006), Anal. Chem, 78, 7054, doi.org/10.1021/ac060926a ; An K. (2002), J. Electrochem. Soc, 149. ; Ingram M. (2004), J. Power Sources, 129, 107, doi.org/10.1016/j.jpowsour.2003.11.005 ; DeBerry D. (1985), J. Electrochem. Soc, 132, 1022, doi.org/10.1149/1.2114008 ; Naoi K. (2000), Electrochim. Acta, 45, 3413, doi.org/10.1016/S0013-4686(00)00423-0 ; Nguyen H. (2001), Electrochim. Acta, 46, 4259, doi.org/10.1016/S0013-4686(01)00699-5 ; Petitjean J. (1999), J. Electroanal. Chem, 478, 92, doi.org/10.1016/S0022-0728(99)00418-0 ; Truong V. (2000), Synth. Met, 110, 7, doi.org/10.1016/S0379-6779(99)00174-5 ; Idla K. (2000), Electrochim. Acta, 45, 2121, doi.org/10.1016/S0013-4686(99)00433-8 ; Lallemand F. (2008), Appl. Surf. Sci, 254, 3318, doi.org/10.1016/j.apsusc.2007.11.010 ; Hermas A. (2005), Electrochim. Acta, 50, 2001, doi.org/10.1016/j.electacta.2004.09.008 ; Iroh O. (2000), Electrochim. Acta, 46, 15, doi.org/10.1016/S0013-4686(00)00519-3 ; Lu W. (1995), Synth. Met, 71, 2163, doi.org/10.1016/0379-6779(94)03204-J ; Rokovic M. (2007), Corr. Sci, 49, 2567, doi.org/10.1016/j.corsci.2006.12.010 ; Sakmeche N. (2000), Electrochim. Acta, 45, 1921, doi.org/10.1016/S0013-4686(99)00417-X ; Du X. (2003), Electrochim. Acta, 48, 1713, doi.org/10.1016/S0013-4686(03)00143-9 ; Moliton A. (2004), Polym. Internat, 53, 1397, doi.org/10.1002/pi.1587 ; Groenendaal L. (2000), Adv. Mater, 12, 481, doi.org/10.1002/(SICI)1521-4095(200004)12:7<481::AID-ADMA481>3.0.CO;2-C ; Jonas F. (1997), Synth. Metal, 85, 1397, doi.org/10.1016/S0379-6779(97)80290-1 ; Heywang G. (1992), Adv. Mater, 4, 116, doi.org/10.1002/adma.19920040213 ; Heuer H. (2002), Adv. Funct. Mater, 12, 89, doi.org/10.1002/1616-3028(20020201)12:2<89::AID-ADFM89>3.0.CO;2-1 ; Kim T. (2009), Curr. Appl. Phys, 9, 120, doi.org/10.1016/j.cap.2007.12.005 ; Zykwinska A. (2005), Electrochim. Acta, 50, 1625, doi.org/10.1016/j.electacta.2004.10.026 ; Adamczyk L. (2008), Physicochem. Mech. Mater, 7, 368. ; Aradilla D. (2007), Mater. & Corr, 58, 867, doi.org/10.1002/maco.200704068 ; Armelin E. (2009), Surf. Coat. Tech, 203, 3763, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2009.06.019 ; Kim J. (2002), Synth. Met, 126, 311, doi.org/10.1016/S0379-6779(01)00576-8 ; Kim T. (2005), Synth. Met, 149, 169, doi.org/10.1016/j.synthmet.2004.12.011 ; Adamczyk L. (2009), Ochr. przed Korozją, 11, 465. ; Pietrusiak A. (2010), Ochr. przed Korozją, 4-5, 302. ; Petr A. (2004), Chem. Phys. Letters, 385, 140, doi.org/10.1016/j.cplett.2003.12.065 ; Sakmeche N. (1999), Synth. Met, 84, 191, doi.org/10.1016/S0379-6779(97)80708-4 ; Sakmeche N. (1999), Langmuir, 15, 2566, doi.org/10.1021/la980909j ; Sakmeche N. (1996), J. Chem. Soc. Chem. Commun, 2727. ; Yang G. (2006), Talanta, 68, 741, doi.org/10.1016/j.talanta.2005.05.017 ; Pietrusiak A. (2009), Ochr. przed Korozją, 4-5, 188. ; Jagielska-Wiaderek K. (2009), Arch. Metall. Mater, 54, 115.
×