Szczegóły

Tytuł artykułu

Mineralna Karbonatyzacja Przy Zastosowaniu Surowców Naturalnych Metodą Redukcji CO2?

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 30

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/gospo-2014-0027 ; ISSN 0860-0953
×