Szczegóły

Tytuł artykułu

Cyanobacterial blooms in kaliski region water reservoirs and water quality parameters / Zakwity sinicowe w zbiornikach okolic Kalisza a wskaźniki jakości wody

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 41

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

artificial lakes ; eutrophication ; cyanobacterial blooms ; cyanotoxins

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/aep-2015-0002 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×