Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Cobalt Admixture on the Microstructure and Dielectric Properties of PFN Ceramics

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0119-4 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 4 December

Referencje

Majumder S. (2006), Journal of Applied Physicss, 99, 024108, doi.org/10.1063/1.2158131 ; Bochenek D. (2010), Journal of Electroceramics, 25, 122, doi.org/10.1007/s10832-010-9599-2 ; Khomskii D. (2009), Physics, 2, 20, doi.org/10.1103/Physics.2.20 ; Raymond O. (2003), Ferroelectrics, 294, 141. ; Brunckova H. (2008), Journal of European Ceramic Society, 28, 123, doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2007.09.026 ; Bochenek D. (2009), Archives of Metallurgy and Materials, 54, 903. ; Bochenek D. (2009), Journal of Alloys and Compounds, 480, 732, doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.02.045 ; Singh K. (2004), Ferroelectrics, 306, 179, doi.org/10.1080/00150190490460821 ; Lente M. (2008), Physical Review B, 78, 054109, doi.org/10.1103/PhysRevB.78.054109 ; Surowiak Z. (2004), Materiały ceramiczne/Ceramic Materials, 4, 124. ; Osińska K. (2009), Archives of Metallurgy and Materials, 54, 911. ; Wodecka-Duś B. (2009), Archives of Metallurgy and Materials, 54, 923. ; Bochenek D. (2009), Physica Status Solidi A, 206, 12, 2857.
×