Szczegóły

Tytuł artykułu

Biochemical and chemical indices of soil transformations on goose farms in years 1996–2011 / Biochemiczne i chemiczne wskaźniki przeobrażeń gleb na terenie ferm gęsi w latach 1998–2011

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 41

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

soils ; goose farms ; chemical properties ; enzymatic activity

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/aep-2015-0010 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Źródło

Archives of Environmental Protection; 2015; vol. 41; No 1

Indeksowanie w bazach

Abstracting & Indexing


Archives of Environmental Protection is covered by the following services:


AGRICOLA (National Agricultural Library)

Arianta

Baidu

BazTech

BIOSIS Citation Index

CABI

CAS

DOAJ

EBSCO

Engineering Village

GeoRef

Google Scholar

Index Copernicus

Journal Citation Reports™

Journal TOCs

KESLI-NDSL

Naviga

ProQuest

SCOPUS

Reaxys

Ulrich's Periodicals Directory

WorldCat

Web of Science

×