Details

Title

Petrographic and mineral variability of the rocks accompanying selected coal seams of the Poruba beds and their influence of the trace elements content / Zróżnicowanie Petrograficzno-Mineralogiczne Skał Współ Występujacych Z Wybranymi Pokładami Węgla Z Warstw Porębskich I Jego W Pływ Na Zawartość Pierwiastków Śladowych

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2015-0018

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2015; vol. 31; No 2
×