Details

Title

Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej / The Influence of Incinerated Sewage Sludge Ashes Physical and Chemical Properties in Posibility of Usage in Red Ceramic

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2015-0014

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2015; vol. 31; No 2
×