Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ właściwości fizykochemicznych stałych pozostałości z termicznego przekształcania osadów ściekowych na możliwość ich wykorzystania w ceramice czerwonej / The Influence of Incinerated Sewage Sludge Ashes Physical and Chemical Properties in Posibility of Usage in Red Ceramic

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

DOI: 10.1515/gospo-2015-0014 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2015; vol. 31; No 2
×