Szczegóły

Tytuł artykułu

Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland) / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska)

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 41

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

uranium ; well water ; rural areas ; human exposure ; health risk assessment ; ICP-MS

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/aep-2015-0014 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×