Szczegóły

Tytuł artykułu

Spatial analysis of air masses backward trajectories in order to identify distant sources of fine particulate matter emission / Analiza przestrzenna wstecznych trajektorii mas powietrza w celu rozpoznania odległych źródeł emisji pyłu drobnego

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 41

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

backward trajectories ; air masses ; emission sources ; particulate matter ; PM2.5

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/aep-2015-0015 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×