Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of geochemical and ecotoxicity indices for assessment of heavy metals content in soils / Zastosowanie wskaźników geochemicznych i ekotokysycznych w ocenie zawartości metali ciężkich w glebach

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 41

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

heavy metals ; agricultural soils ; pollution assessment ; toxicity ; Microtox

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/aep-2015-0019 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×