Details

Title

Charakterystyka drobnych frakcji ziarnowych z przeróbki granitów strzegomskich pod kątem ich zastosowania do produkcji płytek ceramicznych

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2015-0031

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2015; vol. 31; No 3

References

Lewicka (2013), Barwa po wypaleniu a skład mineralny kopalin skaleniowych z rejonu Sobótki, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29, 35. ; Lewicka (2010), Conditions of the feldspathic raw materials supply from domestic and foreign sources in Poland, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 26, 5. ; Lewicka (2005), i Czy istnieją możliwości powiększenia bazy zasobowej surowców skaleniowych dla przemysłu ceramicznego w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 21, 1. ; Lewicka (2015), Badanie wpływu domieszek żelaza na parametry barwy kopalin skaleniowo - kwarcowych po wypaleniu, Gospodarka Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 31, 81. ; Dondi (2005), i in i Cavalcante The role of surface microstructure on the resistance to stains of porcelain stoneware tiles, Journal of the European Ceramic Society, 25, 357, doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2004.01.017 ; Cavalcante (2004), i in i The influence of microstructure on the performance of white porcelain stoneware, Ceramics International, 30, 953, doi.org/10.1016/j.ceramint.2003.11.002
×