Szczegóły

Tytuł artykułu

Wymywalność zanieczyszczeń z popiołów lotnych ze spalania biomasy

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/gospo-2015-0032 ; ISSN 0860-0953

Referencje

Girón (2013), i in i Properties of fly ash from forest biomass combustion, Fuel, 114. ; Hinojosa (2014), i in i Potential use of biomass bottom ash as alternative construction material : Conflictive chemical parameters according to technical regulations, Fuel, 128. ; Ściążko (2006), i in i Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową, Energetyka, 3. ; Nortey (2014), Yeboah i in i Characterization of biomass and high carbon content coal ash for productive reuse applications, Fuel, 116. ; Jaworek (2013), i in i Properties of biomass vs coal fly ashes deposited in electrostatic precipitator of, Journal Electrostatics, 71. ; Deja (2002), Immobilization of Cr Cd Zn and Pb in alkali - activated slag binders and, Cement Concrete Research, 32. ; Vassilev (2013), i An overview of the composition and application of biomass ash Part Potential utilisation , technological and ecological advantages and challenges, Fuel, 105. ; Vassilev (2013), a i An overview of the composition and application of biomass ash Part Phase mineral and chemical composition and classification, Fuel, 105. ; Rajamma (2009), i in i Characterisation and use of biomass fly ash in cement - based materials of, Journal Hazardous Materials, 172.
×