Szczegóły

Tytuł artykułu

Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources / Czułość kierunkowa różnicowo-ciśnieniowych czujników prędkości gazu stosowanych w manualnych pomiarach grawimetrycznych emisji zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł stacjonarnych

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 41

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

directional sensitivity ; differential pressure sensors of gas velocity ; flue gas velocity measurements ; dust emission measurements ; Pitot tubes ; zero pressure dust sampling probe

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/aep-2015-0023 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×