Details

Title

Weldability Investigations of AlCuMg Alloys for Extrusion Welding

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2012

Issue

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0147-0 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2012; No 1 March

References

Tylecote R. (1968), The solid phase welding of metals. ; Kowalczyk L. (1988), Łączenie metali w stanie stałym w procesach obróbki plastycznej. ; Zasadziński J. (2005), Prędkość wypływu trudnoodkształcalnych stopów Al podczas wyciskania w temperaturach bliskich temperatury topnienia, Rudy Metale, 50, 12, 686. ; Leśniak D. (2010), High-temperature homogenization of AlCuMg alloys for extrusion in T5 temper, Archives of Metallurgy and Materials, 55, 2, 499. ; Wantuchowski J. (1974), Badania nad zastosowaniem matryc mostkowych w praktyce wyciskania na gorąco aluminium i jego stopów, Zeszyty Naukowe AGH, 59, 259. ; Zasadziński J. (1993), Weld Quality in Extruded Aluminum Hollow Section, Light Metal Age, 51, 4, 8. ; Akeret R. (1972), Properties of pressure welds in extruded aluminum alloy sections, Journal of the Institute of Metals, 100, 202. ; Szczegoliewatych i in.: Isljedowanije wlijania dawljenja na procznost szwow, połuczennych priessowoj swarkoj, Cwietnyje Mietałły, nr 11, 66-71, 1970. ; Patent USA, Welding of Aluminium and Magnesium Alloy, nr 40787, 1978. ; Zasadziński J. (2009), Dobór warunków zgrzewania trudno odkształcalnych stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania kształtowników na matrycach mostkowo-komorowych, Rudy i Metale, 54, 3, 148. ; J. Richert, J. Zasadziński, W. Libura, M. Galanty, D. Leśniak, A. Rękas, Method and the device for weldability testing of metals and alloys, preferably aluminum alloys intended for extrusion on the porthole dies, Polish Patent nr P-390 383, 2010.
×