Details

Title

Dewastacja polskiej przestrzeni jako produktprocesów społecznych i regulacji prawnych

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2017

Numer

No 265

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×