Details

Title

Znaczenie bliskości w nawiązywaniu współpracy naukowej przez polskich naukowców

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×