Details

Title

Wykorzystanie planu badań metodami mieszanymi do tworzenianowej wiedzy. Studium przypadku z zakresu zdrowia publicznego

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

DOI

10.24425/118036

×