Details

Title

Studia eksternistyczne „Teologia Ludu Bożego” na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Sprawozdanie

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2018

Volume

Tom 13

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

252-255

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2019.02.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1896-3226

DOI

10.24425/119676

×