Details

Title

IN-SITU TREATMENT OF GROUNDWATER CONTAMINATED WITH UNDERGROUND COAL GASIFICATION PRODUCTS / OCZYSZCZANIE IN-SITU WÓD PODZIEMNYCH ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ PRODUKTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0087

×