Details

Title

Demografi czne uwarunkowania realizacji RegionalnegoProgramu Operacyjnego. Casus – region opolski/<br />Demographic Conditions of the Regional Operational ProgrammeImplementation. The Case of the Opole Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 154

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×