Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of machine learning methods for runoff forecasting in mountainous watersheds with limited data<br>Porównanie metod uczenia maszynowego do prognozowania spływu w zlewniach górskich na podstawie ograniczonych danych

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2012

Numer

No 17

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

eISSN 2083-4535 ; ISSN 1429-7426
×