Details

Title

WYZNACZENIE WYBRANYCH WŁASNOŚCIFIZYKO-CHEMICZNYCH BIODIESLI PME ORAZ RMEWYPRODUKOWANYCH Z ZUŻYTYCH OLEJÓWORAZ OKREŚLENIE SKUTECZNOŚCI NEUTRALIZACJIMETANOLU W ŚCIEKACH POWSTAŁYCH PO ICH PRODUKCJI

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×