Details

Title

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ЗМІНИ ВИЛЬОТУ ВАНТАЖУ БАШТОВОГО КРАНА ЗАОДИНИЧНИМИ КІНЕМАТИЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ

Journal title

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Yearbook

2011

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1730-8658
×