Szczegóły

Tytuł artykułu

РОЗРОБКА ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ОЧИСТКИПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ

Tytuł czasopisma

MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1730-8658
×