Szczegóły

Tytuł artykułu

„Czy możliwy jestnaród europejski?” Rozważania w świetle publikacji Tożsamość, zaufanie,integracja. Polska i Europa (recenzja z: Tożsamość, zaufanie, integracja: Polskai Europa. Red. Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński)

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×