Details

Title

Nieprzemyślane doświadczenie Wielkiej Wojny w piśmiennictwie polskim

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2015

Numer

No XL

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2015.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472
×