Szczegóły

Tytuł artykułu

Ustawa o bezpieczeństwie morskim – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda<br>Maritime Safety Act (2011) de lege lata and de lege ferenda (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×