Szczegóły

Tytuł artykułu

Od empiryzmu zorientowanego na cele do racjonalności kooperacyjnej. Uwagi na temat projektu filozoficznego Nicholasa Maxwella

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×