Details

Title

Obchody 50-lecia Zagadnień Naukoznawstwa podczas X Zjazdu Filozofi cznego, Poznań, 15–19 września 2015 roku.

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2016

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×