Details

Title

Możliwości rewitalizacji zdegradowanych terenów rekreacyjnych na przykładzieWzgórza Elizy w Szczecinie

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2013

Volume

Vol. IX

Numer

Iss. 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980
×