Szczegóły

Tytuł artykułu

Transport Device Driver's Assistance Vision Systems<br />Wizyjne systemy wspomagające prace kierowcy środka transportowego

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×