Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwaga w Pasywnym Przechowywaniu Informacji w Pamięci Roboczej<br>Attention and Passive Storage in Working Memory

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×