Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ Sposobu Przetwarzania Informacji Wzrokowej na Uleganie Złudzeniu Fałszywego Horyzontu i Efektywność Działania Pilotów<br>The Influence of Information Processing on A False Horizon Illusion and Pilots' Effectiveness

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X
×