Szczegóły

Tytuł artykułu

Sukces czy porażka? O Polakach powracających z „życia na ulicy” w Wielkiej Brytanii

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×