Details

Title

II. Uwarunkowania budowy i funkcjonowania monitoringu rozwoju regionalnego <br>Pre-requisites of setting up and organising the monitoring of regional development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 149

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×