Szczegóły

Tytuł artykułu

O Norwidzie Komparatystycznie (Kraków, 18 Kwietnia 2016)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2016

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0078

×