Szczegóły

Tytuł artykułu

Dante „śród słowa mocarzy”

Tytuł czasopisma

Meander

Rocznik

Vol. 72 (2017)

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Identyfikator

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/118131

×