Szczegóły

Tytuł artykułu

Preventing Noise and Vibration During the 60 Years of Activity of the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 36

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2011

Identyfikator

ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Referencje

Augustyńska D. (2005), Exposure to noise in the working environment [in Polish: Stan narażenia na hałas w środowisku pracy], Ochrona środowiska przed hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich. ; Augustyńska D. et al. (1982), <i>Infrasound noise in the working environment</i> [in Polish: <i>Hałas infradźwiękowy w środowisku pracy</i>], Materiały do Studiów i Badań, No. 62, CIOP. ; Augustyńska D. (2010), Assessment of teachers' exposure to noise in selected primary schools, Archives of Acoustics, 35, 4, 521, doi.org/10.2478/v10168-010-0040-2 ; Engel Z. (1998), Noise control in Poland in the last half century [in Polish: Zwalczanie hałasu w Polsce w ostatnim półwieczu], null, 13. ; Engel Z. (1985), Noise and vibration hazardin Poland (synthesis of a report) [in Polish: Zagrożenie hałasem i wibracjami w Polsce (raport podsumowujący)], Archives of Acoustics, 10, 2, 199. ; Engel Z. (2004), The state of protection against noise in the environment in the year of Poland's accession to the European Union [in Polish: Ochrona przed hałasem w środowisku. Stan zagrożenia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej], null, 29. ; Kowalski P. (2010), Whole-body and hand-arm vibration in in-house transport, Archives of Acoustics, 35, 2, 183, doi.org/10.2478/v10168-010-0017-1 ; Kozłowski E. (2007), Laboratory objective method for noise reduction measurements of ear-muffs, Archives of Acoustics, 32, 2, 287. ; Krukowicz T. (2010), Active noise control algorithm based on a neural network and nonlinear input-output system identification model, Archives of Acoustics, 35, 2, 191, doi.org/10.2478/v10168-010-0018-0 ; Makarewicz G. (2004), Genetic algorithm-based active noise control systems-simulations using internet, Archives of Acoustics, 29, 2, 177. ; Occupational Safety Science and Practice, Special issue, CIOP-PIB, 2010. ; Pleban D. (2004), Experimental Modelling and research on vibroacoustic phenomena in machines, Archives of Acoustics, 29, 2, 219. ; Pleban D. (2007), Acoustic modelling of machines using the inversion method for the purposes of the acoustic assessment of machines, Archives of Acoustics, 32, 2, 321. ; Pleban D. (2010), Method of acoustic assessment of machinery based on global acoustic quality index, Archives of Acoustics, 35, 2, 223, doi.org/10.2478/v10168-010-0021-5 ; W. Rdzanek Jr. (2004), The total sound power radiated by a clamped-guided annular plate excited for vibrations by an external surface pressure, Archives of Acoustics, 29, 2, 235. ; Smagowska B. (2010), Noise at workplaces in the call center, Archives of Acoustics, 35, 2, 253, doi.org/10.2478/v10168-010-0024-2 ; Zawieska W. (2004), Active noise control methods in Poland, Archives of Acoustics, 29, 2, 317. ; Zawieska W. (2007), The influence of a vibrating rectangular piston on the acoustic power radiated by a rectangular plate, Archives of Acoustics, 32, 2, 405. ; Żera J. (2004), Attenuation of outside noise by shotblasting helmets, Archives of Acoustics, 29, 2, 347.

DOI

10.2478/v10168-011-0013-0

×