Details

Title

Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych państw Grupy Wyszehradzkiej a nakłady na badania i rozwój

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 4

Authors

Keywords

innowacyjność ; zgłoszenia patentowe ; poziom zaawansowania technicznego ; nakłady na badania i rozwój

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×